Close

VOORBEHOUD

BRICOLEMAR in overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), meldt dat:


1. Uw bedrijfsnaam is IBERO BRICOLAGE LEMAR, SL met CIF No. B86953593, wonende in Cormoranes Straat No. 5, Polígono Industrial La Estación, 28320, Pinto, Madrid, in het handelsregister van Madrid naar behoren geregistreerd in volume: 31.924, folio 81, paragraaf 8, blad M-574554.

Om contact met ons, bieden wij de e-mail: bricolemar@bricolemar.com en service Klant Bricolemar gratis beschikbaar van maandag tot en met donderdag 8:00-14:00 en 15:30 tot 18:00 vrijdag van 8:00 tot 14:00 uur behalve op feestdagen, het markeren van de nummer 34652345218.


2. Het domein www.bricolemar.com eigendom en het eigendom van IBERO BRICOLAGE LEMAR, S.L., zijn bedoeld om te vergemakkelijken, aan het grote publiek, de kennis en het beheer van de verschillende producten en diensten worden aangeboden door Bricolemar.


Deze algemene voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de website www.bricolemar.com (hierna: "Web") die IBERO BRICOLAGE LEMAR S.L., maakt vrij toegankelijk voor internetgebruikers.

3. De toegang tot de site impliceert volledige aanvaarding van deze voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de algemene of specifieke voorwaarden voor bepaalde en specifieke diensten, die zal duidelijk worden geaccepteerd door het enkele gebruik van hen.

4. intellectuele eigendomsrechten van de website "www.bricolemar.com", de broncode, design, navigatiestructuur, databases en de verschillende elementen in handen zijn van IBERO code BRICOLAGE LEMAR, SL, genietend exclusieve rechten bezit om ze te exploiteren in welke vorm dan ook, met name door de rechten van reproductie, verspreiding, openbare communicatie en transformatie.

5. Het bekijken, printen en downloaden delen van Web content is alleen toegestaan ​​en uitsluitend indien aan de volgende voorwaarden:

• Compatibiliteit met het oog op het web.

• Alleen met het doel het verkrijgen van informatie voor persoonlijk en privé-gebruik. commercieel gebruik of voor distributie, openbare communicatie, transformatie of decompilatie is uitdrukkelijk verboden doeleinden.

• Respect voor de integriteit van de inhoud van het web, uitdrukkelijk verbiedt elke wijziging daarvan.

• Gebruik geen afbeeldingen of afbeeldingen beschikbaar te gebruiken op het web apart van de tekst of andere beelden die hen begeleiden.

6. IBERO BRICOLAGE LEMAR, S.L. behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en actualiseren van de in het web, de configuratie en het ontwerp van deze en toegangsvoorwaarden informatie.


7. IBERO BRICOLAGE LEMAR, SL, niet garanderen dat er geen onderbrekingen of fouten bij de toegang tot de website of de inhoud ervan, noch dat het wordt bijgewerkt, hoewel zich ertoe verplicht uit te voeren, op voorwaarde dat er geen oorzaken die te maken onmogelijk of moeilijk uit te voeren, en zodra zich bewust wordt van fouten, onderbrekingen of gebrek aan bijgewerkte inhoud, alle inspanningen gericht op het corrigeren van de fouten te herstellen communicatie en de inhoud te actualiseren.


8. Zowel de toegang tot het web als het misbruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. IBERO BRICOLAGE LEMAR, S.L. niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, schade of letsel als gevolg van een dergelijke toegang of gebruik.

IBERO BRICOLAGE LEMAR, SL, is niet verantwoordelijk voor de veiligheid fouten die zich kunnen voordoen of voor eventuele schade aan het computersysteem gebruiker (hardware en software), of de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen als gevolg of:

• De aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met services en web content.

• Er is een storing van de browser.

• het gebruik van niet-bijgewerkte versies.


9. IBERO BRICOLAGE LEMAR, SL, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gekoppelde van de webinhoud, op voorwaarde dat ze vreemd aan, of garantie voor de afwezigheid van virussen of andere elementen in dat veranderingen in het computersysteem kunnen veroorzaken ( hardware en software), documenten of bestanden van gebruikers, met uitzondering van enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook veroorzaakt aan de gebruiker om deze reden.


In het geval dat een gebruiker, klant of derde partij is van mening dat de inhoud of diensten van de gelinkte sites zijn illegaal of verwonden van goederen of de rechten van de eigen gebruikersinterface, een klant of een derde aansprakelijk is voor schadevergoeding, en in met name bestaan ​​uit:

• Activiteiten of inhoud die straf onder de Spaanse strafrechtelijk kan worden beschouwd.

• Activiteiten of inhoud die intellectuele of industriële eigendom schenden.

• Activiteiten of inhoud die de openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, de openbare veiligheid en nationale defensie in gevaar brengen.

• Activiteiten of inhoud die de bescherming van de volksgezondheid, het respect voor de waardigheid van de persoon en het beginsel van non-discriminatie en de bescherming van de gezondheid en kinderen in gevaar brengen.

De gebruiker moet een e-mail te sturen naar (bricolemar@bricolemar.com) voor de beheerders om de juiste procedure om de relevante problemen op te lossen te starten.


10. IBERO BRICOLAGE LEMAR, S.L., is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zijn producten en diensten. Ten aanzien van de benoeming van de producten en diensten van derden, IBERO BRIOLAGE LEMAR, SL, erkent in het voordeel van de houders van de daaraan verbonden rechten van intellectuele eigendom, niet hun loutere vermelding of het uiterlijk op het web rechten of verantwoordelijkheden van IBERO BRIOLAGE LEMAR, SL, op hen, noch goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van IBERO BRIOLAGE LEMAR, SL, tenzij uitdrukkelijk manifest.

11. Ongeoorloofd gebruik van de informatie op het web, wederverkoop informatie en eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van IBERO BRICOLAGE LEMAR, S.L., zal leiden tot juridische stappen.


12. IBERO BRICOLAGE LEMAR, S.L. en de gebruiker in te dienen, naar eigen keuze, om conflicten op te lossen en af te zien van enig ander rechtsgebied, de rechter van uw woonplaats. Ook als een entiteit die op online vertrouwen en de voorwaarden van de Code of Ethics, in het geval van geschillen in verband met werving en online reclame, bescherming en de bescherming van minderjarigen van gegevens, kan de gebruiker naar de systeem-beslechting van vertrouwen online (www.confianzaonline.es).


Close